આયુર્વેદ કહે છે કે માટલાનું પાણી ઉષ્માથી ભરપૂર હોય છે અને ફાયદા કારક હોય છે જાણો આ આઠ ફાયદા

આયુર્વેદ કહે છે કે માટલાનું પાણી ઉષ્માથી ભરપૂર હોય છે જાણો આ આઠ ફાયદા આયુર્વેદમાં માટલાના પાણીને શીતળ , હલકુ , સ્વચ્છ અને અમૃત સમાન ગણાવ્યું છે . આ પ્રાકૃતિક જળનું સ્ત્રોત છે . જે ઉષ્માથી ભરપૂર હોય છે અને શરીરની ગતિશીલતાને જાળવી રાખે છે
૧ . માટલાની માટી કીટાણુનાશક હોય છે જે પાણીમાંથી દૂષિત પદાર્થને સાફ કરવાના કામ કરે છે .
૨. આ પાણીને પીવાથી થાક દૂર થઈ જાય છે . તેને પીવાથી પેટમાં ભારે નથી લાગતું
૩. લોહી વહેવાની સ્થિતિમાં માટલાના પાણી જો ઘા નાખવામાં આવે તો લોહી વહેવુ બંધ થઈ જાય છે
૪. સવારના સમયે આ પાણીના પ્રયોગથી દિલ અને આંખોનું આરોગ્ય યોગ્ય રહે છે
૫. ગળુ , ભોજનનળી અને પેટની બળતરાને દૂર કરવા માટે માટલાનું પાણી ઘણું ઉપયોગી છે
૬. જે લોકોને અસ્થમાની સમસ્યા હોય છે એ પાણીના પ્રયોગ ન કરવું કારણ કે એની તાસીર ઠંડી હોય છે જેથી કફ અને ખાંસી વધે છે . શરદી , આંતરડામાં દુખાવો , તાવમાં માટલાના પાણી ન પીવું .
૮. માટલાના પાણી . દરરોજ બદલો પણ એને સાફ કરવા માટે અંદર હાથ નાખીને ઘસવું ન જોઈએ નહી તો એના છિદ્ર બંદ થઈ જાય છે અને પાણી ઠંડુ થતુ નથી .

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *