ઝારખંડ મા દેખાય અજીબ પ્રકાર નો માણસ, કોઈએ કીધું એલીયન તો કોઈ એ કીધું ચુડેલ, જોવો વિડીઓ

હાલ સોસિયલ મીડીયા ના જમાના મા રોજ અનેક વિડીઓ વાયરલ થતા હોય છે જેમાં ઘણા સાચા કે ઘણા ખોટા હોય છે એવો જ એક વિડીઓ હાલ સોસિયલ પર ખુબ વાયરલ થય રહ્યો છે. જે વિડીઓ કોઈ અજીબ પ્રકાર નો માણસ દેખાય રહ્યો છે.

30 સેકન્ડના આ લિંક્સણા મારે એક અજિબો કોઈ રાયદો નથી અને બિલકુલ શંધારા મા જે લોકો ફેસ બુક અને ટીવીટર પર એટલોદ ચાલે છે, તે ચડેલ કે એલિયન છે અને લિંક્સ જરખંડના હરિરાબાગનો નથી કહેતો. રાહુ છે.

વિડીયો વાયરલફર પછી આસપાસના લોકો પુલ પર બન્યા વીડિયોમાં દર્શાવ્યા, જ્યારે તે જોવાનું નહીં. એક સ્થાનિક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે આ વીડિયો આકૃતિનો એક મહિનાનો સમય છે, જ્યારે કોઈ મહિનાનો સમય પૂર્વેનો સમય લાગતો નથી. તે કહે છે કે તે સામાન્ય માનસિક આરામ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો સમય નથી

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *