નીના ગુપ્તા-વિવિયન રિચાર્ડ્સ પ્રથમ વખત ક્યાં મળ્યા હતા?

નીના ગુપ્તા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અભિનય માટે વધુ પ્રખ્યાત છે,વિવિયન રિચાર્ડ્સ સાથેના તેના સંબંધો વિશે વધુ ચર્ચા થાય છે. લાંબો સમય, આફેર નીની ગુપ્તા અને વિવિન રિચાર્ડ્સ વચ્ચે અને કેવી રીતે શરૂ થયા તેની નજીકના સ્થળોએ દોડધામ મચી ગઈ.

વર્ષો પછી અથવા ડાયકાઓ પછી નીના ગુપ્તા તેના પ્રણય વિશે કેટલાક રહસ્ય ખોલ્યા છે વિવાહન રિચાર્ડ્સના તેના સંબંધની શરૂઆત વિશે વિશિષ્ટ વર્ણન છે.

પેંગ્વિન પબ્લિશિંગની આત્મકથા નીના ગુપ્તા વિશે જણાવાયું છે, જ્યારે તેણીએ રિચાર્ડ્સના પ્રેમની વાત કરી હતી જ્યારે તે એક સંસ્થિત સંચાલિત લગ્નની નિશ્ચિત ઘટના હતી, તે પાછળનું કારણ હતું, તે સમયની જાણ નથી.

વળી,નીના ગુપ્તાએ પણ લખાણ લખ્યું છે તે ક્રિકેટની દર્શન છે. લખેલું,કજમાંલેજ પણ જોયું જ રહ્યું,તો હું મારા કાંસામાં ટ્રાંઝિસ્ટર લડગોડ્ટો અને મારો સ્કાર્ફ લપેપ્ટિટ્સ.

તેથી, વિવિયન રિચાર્ડ્સની સાથે પ્રારંભિક મુલાકાત પહેલાં જ, નીના ગુપ્તા પછીના સમયે રિચાર્ડ્સના અસ્તિત્વના ક્રેક્ટર છે. તે પછી નીના ગુપ્તા મુંબઇના ફિલ્મોમાં પગલું ભરવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *