ભાવનગરના ડીડીઓ અને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ સંક્રમિત કર્મચારીઓના ઘરે જઈ જુસ્સો વધારવાનો પ્રયાસો ભાવનગર

ભાવનગર ર્વતમાન કોરોના મહામારીનાં સમમાં એક બીજાનાં ઘરે જવાનું કે મળવાનું થાળી રહ્યા છે ત્યારે પોતાનાં માથી નીચે કામ કરતા મને કોરાના પોઝીટીવ આવેલા કર્મચારીખોનાં ઘરે જઈને તેમને હિંમત આપવાનું એક ઉદાહરણ રૂપ કાર્ય માવનમર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વકુમાર બી નવી મને તાલુકાં સિડો સુનિલ પટેલે કર્યું હતું ભાવનગર જિતા થાપા ઇસ્તકના ખારા વિભાગનાં વિવીધ યોજયોમાં ફરજ બજાવતા અને હાલમાં કોરોનાં પોઝીટીવ આવ્યા છે અને ઘરે સારવાર લઈ રહ્યા છે

તેવા કર્મચારીખોનાં વિસ્તારમાં વિકાસ અધિકારી નવાપુરા ભીલવાડા શિશુવિકાર વરૂણકુમાર બરનવાલ તાલુકા પહેલા ઓફિસરડોક્ટર સુનિલ પટેલ તાલૂકા સુપરવાઈઝર બી.પરમાર સહિત અધિકારીઓ તેમનાં ઘરે પહોંચ્યા હતા અને કર્મચારી ના તેમનાંપરિવારજનોને મળીને ખિત માપી હતી અને તમામ ખેડીકલ સહાય આપવા માં ખાય છે જેના કોણે કર્મચારી તથા તેનો પરિવારજનો અનધિકારીખો ની લાગણી માધિમોર એજ્યા હતા હાલનાં નાવેલા પતિની પાસે જતા પરિવારજનો પાઠ શીખો પણ વિચાર કરતો હોય ત્યારે ચખોનું કર્મચારીને હિમત આપવાનું ના પગલુ ખરેખર બિરદાવવા ફાથક છે

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *