મરેલા બાપ ને દીકરી ઓ એ જ કાંધ આપવી પડી કારણ જાણી શરમ આનુભવશો.

મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુર મા એક ઘટના બની છે જ્યારે તે સમયે મૃણલા બાપને કોઈ કાદનું દર્શન નથી કરતું, જ્યારે તેણીએ કાંઠે આવી હતી.

ચંદ્રપુરના ભાંગારામના વર્ડર્ડમાં 58 વર્ષીય પ્રકાશ ઓગલે લાંબી સમયનો બીમાર રહે છે. તે સમયે, તાજેતરમાં જ આ રોગમાંથી જીવંત અને જીવંત મૃત્યુ નીપજ્યા હતા. પિતાના મૃત્યુના સમાચારોમાં તેમના અંતિમ સંસ્કારો અને અંતિમ સંસ્કારની સમાપ્તિની દીકરી છે. દિકરીને કા લાગી નાખેલી આ સમાચાર સમાચારો લોકોની મદદ માટે આગળ વધે છે. પણ સમય વીટતો ગયો અને કોઈ સહાયક આવો.

જયારેર માથી કોઈ કાંઠે દેવી પણ નહોતી આવવી પણ તેના પિતાની દીકરીઓ હતી અને હિમ્મત બતાવી હતી અને પિતાની અંતિમ સંસ્કારની સફારી શરુ કરી હતી.

આવુ શેના બન બન ??? : – આવુ શામાટે બન્યું કોઈ કાંઈ દેવા આવવાનું ?? આનુ કારણ પંચાયત નુ ફરમાન… પ્રકાશ ગગલેની એક દૈનિકે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તેના પિતૃ કાન્દાનો ઉલ્લેખ કરી શક્યો નથી, પરંતુ તે પણ બહાર નીકળ્યો હતો, પરંતુ તે બહાર નીકળ્યો હતો. પંચાયતની ફરમાનની કોઈ કાંડે દેવની આગળ આવવાની ઘટના નથી, પરંતુ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પ્રકાશક ઓગલેને સાથ પુત્રી અને બે દિકરીઓ આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે અને કામકાજ અભાવે પ્રકાશ ઓગલે લગ્ન જેવી સમાપ્તિ છે. જાટ પંચાયતે ગામનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાગ બદલો તેના દંડ ફટકાર્યો. તે ભરી નથી. જે પછી નમ્ર થઈ ગયો.

પંચ જાત પંચાયત ના દ્રા થી શહા વાહલા પણ દુર ચાલતા અને કાંધ ના દિકરી ઓ કાંધ ના અંતીમ સંસ્કાર માટે રવાના થયા.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *