બોટાદના મોટી વિરવા ગામેથી ગાંજાના જથ્થા સાથે એક ઇસમને પકડી પાડતી બોટાદ એસ.ઓ.જી. તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડ તથા પાળીયાદ પોલીસ

અશોકકુમાર પોલીસ મહાનરીક્ષક ભાવનગર વિભાગ દ્વારા એન.ડી.પી.એસ. ગુન્હાઓ વિધાન કાવાવા સુચના દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું કે સુચિંત અન્વૈયા અમલવારી જવા હાર્ટ મહીતા પોલીસ અધિક્ષક બોટાદ દ્વારા ગિલાના અધિકારીઓની સચિન અને માર્ગદર્શન પુષ્ટિ થયેલ છે.

રાજદિપ સિંહ નકુમ વિભાગીય પોલીસ અધિકારી માર્ગદર્શન નિર્દેશન ભાગોળ એસ.ઓ.જી.પો.ઇન્સ એચ.આર.ગોસ્વામીલી એસ.ઓ.જી. શાખા હેડ.કોન્સ.ગોવિંદ રહી ચૂકેલી પો.કોન્સ શિવરાજની નૂકુટ પો.કોન્સ રાજેશ ચતુર્લિંગ ડ્રાપો.કોન્સ યુવરાજ અનુભવી સમયગાળો પેરોલફોર્લ સ્ક્વોડ બોટદ નજીક ફરાજ બજાવતા હેડ.કોન્સ જયેશભાઈ ગભરૂ પ્રવૃત્તિ એ.પો.કોન્સ ભારદ્વાજ સુવિધાપૂર્ણ અસ્થિની તા .૧૯ / ૦૬ / ૨૦૨૧ ના પાળીયાદ પો.સ્ટે. એરિયા પેટ્રોલીંગમાં તે સમયનો ડ્રો.પોન્સ કોન્સ યુવરાજ પટેલ ખાનગી રાહે બાટમી મેટલ કે બોટાદ ચૌના પાલીયાદ પો.સ્ટે. વિસ્તારના ગામ વિરાગાની આર્થિણી સીમા તરીકે કૃષિસ્થિત રહી શકાય તેવું સ્થાન મૂલ્યવાન મગજની જાદવ શીતલ માતા વિરવા તા.જી.બોટાદ ચોકડી કાળા ઓર્ડીયા ગા કા માદક પટ્ટિ સુકો ભેજવાળો ગાજાનો જથ્થો સંગ્રહ કરે છે.

જે હિકિત્તા અગ્રોત્સત્તા સ્ટાફના ચિલ્સોદ પાલિયાદ પો.સ્ટે.ના પોલીસ એસ.એસ.બી.એસ.એસ.એસ.ડારાણાલા એ.એસ.પી.સી.સી.અ. હાજર રહેતી વખતે કામચલાઉ ભાવનિષેધ મગજળી જાદવ શિયાળ ઉ.વ.૨૨, રહેતી મોતી વિરવા તા.જી.બોટાદની કબ્જા ભાગોગવટની વાડીમાં રહેતી ઓરડીની જગ્યા જિની સુકો ભેજાવાળો ગાંજો એકસમાન કુલ ૯૨૨ ગ્રામ જનકિ.કૂ. ૫,૫૩૨ / -ના મુદામાલ સાથે મળીને કાયદાકીય સ્થિતી થઈ શકે છે પાલિયાદ એન.એસ.પી.એસ.એસ. એકટ વર્ણનો ગુન્હો દાખલ કરો. એફએસએલ અધિકારી આર.સી.પંડ્યા દ્વારા રૂબરૂ કાટમાળ જરૂરી માર્ગદર્શિકા પુર્તિ થયેલ છે.

તસવીર-વિપુલ લુહાર, બોટાદ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *