આ છે વડોદરાનો અથર્વ મુલેના જેણે એક અલગ જ રેકોર્ડ બનાવ્યો! ભારત સહિત ૯૦ દેશોના…જાણો આ રેકોર્ડ વિશે

ગુજરાતના વડોદરાના એક છોકરાએ 91 દેશોના રાષ્ટ્રગીત ગાવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 17 વર્ષના અથર્વ મુલેના નામે 90થી વધુ દેશોના રાષ્ટ્રગીત ગાવાનો રેકોર્ડ છે. અથર્વ કહે છે કે તેને પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન સહિત 91 દેશોના રાષ્ટ્રગીત યાદ છે. તે વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રગીતોને ખૂબ જ સારી રીતે યાદ રાખે છે એટલું જ નહીં, તે ખૂબ જ સુંદર રીતે ગાઈ પણ શકે છે.

આ ખાસ કૌશલ્યના કારણે અથર્વે ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. વિવિધ દેશોના સૌથી વધુ રાષ્ટ્રગીત ગાવાનો રેકોર્ડ તેમના નામે છે. અથર્વ કહે છે કે આપણે ભારતીયો વસુધૈવ કુટુંબકમમાં માનીએ છીએ, તેથી તેણે વિચાર્યું કે તેના દેશની સાથે તેણે અન્ય દેશોના રાષ્ટ્રગીતને પણ યાદ રાખવું જોઈએ.

તમને જણાવી દઈએ કે અથર્વ વડોદરાનો રહેવાસી છે, હાલમાં તે કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. તેને પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને સીરિયા સહિત 91 દેશોના રાષ્ટ્રગીત જ યાદ નથી, તે તેનો અર્થ પણ સારી રીતે જાણે છે. અથર્વે જણાવ્યું કે 5 વર્ષ પહેલા તે ઈન્ટરનેટ પર ગાયકો દ્વારા ભારતનું રાષ્ટ્રગીત સર્ચ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે પાકિસ્તાનનું રાષ્ટ્રગીત પણ સાંભળ્યું હતું.

તેણે જુદા જુદા દેશોનું રાષ્ટ્રગીત સાંભળ્યું અને પછી તેનો અર્થ સમજ્યો. તેમને રાષ્ટ્રગીત સાંભળવું એટલું ગમ્યું કે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 91 દેશોના રાષ્ટ્રગીત, મમ-જબાની તેમને યાદ છે. તે તેમનો અર્થ પણ જાણે છે અને તેમને સુંદર રીતે ગાઈ શકે છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *