ભાવનગર ના કાઠીયાવાડી ચણામઠ 1959 થી થય શરુવાત અને આજે….

ભાવનગર તે અન્નુ શહેર 10 રુપિયા કોઈ ભરોપેટ જમી નહીં પણ કાઠિયાવાડીના કૃષ્ણમથ નમનામ કા મોસાને પાણી નહીં આવે ???

હા ભાવનગર કાઠીયાવાડી કૃષ્ણમથની વાતો છે ભાવનગર કાઠીયાવાડી કૃષ્ણમથ વાલાણી અનેક વાર જોવાનું છે અને તે જોવા મળી શકે છે, પરંતુ તે શનિ કાંકાયક ભાગ જામવત વાળા છે.

આ કૃષ્ણમથની શરુવાત 1959 માં આવી હતી અને ભાવનગર મા 5 થી વધુ લવર્સ છે, જે એક અલગ અંતર પર જોડાયેલું છે અને 15-20-25 રુપિયા ની ડીસ સ્વરૂપે પીરસવામા છે.

કૃષ્ણમથ રેત્રિયાની ચટણી એટલી ટેસ્ટી કે ગુજરાતનો ભાગ ભાગ માલ પણ લખેલ છે.

જો તમે ભાવનગર હોશો તો કૃષ્ણમથ સુનિશ્ચિત હોશો સિવાય બીજું કોઈ ગિલ્લો નથી, તો ભાવનગર આવો અને એક વાર ટ્રાઈઝ કરી શકો છો. ફોટો- જીગર પટેલ (હંગ્રી ગુજ્જુ યુટ્યુબ)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *