સલામ છે DYSP પ્રદીપસિંહ જાડેજા એક એવા અધિકારી કે જેણે સેવાનો ભેખ ધારણ કરી લીધો છે જોવો.?

પ્રદીપ મુલાકાત જાડેજા એક સમયનો અનુભવ જેણે સેવા આપીને ભેદની જગ્યા કરી છે. અને આજે જ સોરઠના લોકો કહે છે, કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં નથી આવતું, પણ આપણે કોઈને પણ અડધી રાત્રીનો સંકટો આપતા નથી.

કોઈ નાની કેબિન ચલાવતો નથી અને મહાત્માની નજીકમાં તાવિનો ટેક્નોલોજી હોઈ શકે છે, પણ તે નિરધારણોને સપોર્ટ કરે છે.

કોઈ પણ આવશ્યક વ્યક્તિના બાળકના શિક્ષણની ફી ભરી શકતી નથી, પરંતુ આ બાબતની અડધી રાતની વ્યવસ્થા કરવી અથવા કરાવી નથી.

તાજેતરની જ વાત કરું છું, એક મહિલા મોભી કેન્સરની વન જંગલની હરિયાળી પરીવારનો જાણે આભાર ફિટી પડ્યો. મધ્યસ્થ થયા, 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ દીકરી આગળ અભ્યાસ કેવી રીતે કરો.

બહેન આગળની ભાવિ ચિની ઘણા ભાઈઓ પણ અંઘ હ્રામ્ડ્ડ. જો કે અંતમાં પરિવર્તન કરિયર એકડમી છાત્રણા કરશન ગhaવી એ દીકરી અને ભાઈની સાથે તાબડોડોડ જગન્ધ્યા અને ડિસપ પ્રદિપ સ્થળ જાડેજાણે ગયા.

પરિવારભી થઈ રહેલી દુર્ઘટના, આકસ્મિક ઘટના, કર્મચારીઓ, આંખો, ભીષણ, દુષ્કર્મ. ત્યારબાદ તુરંત જયાં દિકરીના અભ્યાસ થયા જ્યારે સ્કૂલનો સંપર્ક કરવો 2 વૃદ્ધનો ખર્ચ .1.72 લાખ ફી .1.22 લાખ માફ કરાવી દીકરીના આગળના અભ્યાસ કરાવી.

કદાચ જો આ પરિવારને Dysp પ્રદીપસિંહ જાડેજાનો સહકાર ન મળ્યો હોત તો એ અભ્યાસુ દીકરીને અભ્યાસથી અળગા કરવાની ફરજ પડી હોત.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *