કોળી સમાજ ની રાજકીય સફર, શરુઆત થી આજ સુધી જાણો.

સૂર્યવંશી ક્ષત્રિય મહારાજા ઇશ્વકિનોનો ભાગ “કોલ્યા ‘રાજાની રાજકીય વર્ચસ્વ પરિપૂર્ણ ઘટના છે. સૂર્યવંશી ઇથવાક ભાગ અને કોળી સમાધિ પૂર્વ ચક્રવર્તી સમૃત્તમ મહા કળી મહારાજધિમાં પૃથ્વી પૃથ્વીના અધ્યાયના અનેક.

કોળી સમાજના રાજકીય ઇતિહાસ સંશોધન કહે છે, આઇ.એસ.એસ. પૂર્વા ૬૪૭ ના નેપાળના રામપુર ક્ષેત્રે રાજ્ય દેવધામના નગરીમાં સૂર્ય-નગવંશના રાજા રામની રાજકીય કીર્તિ સૂર્યની જેમ પૂર્વીલી છે.

ઇપૂપૂર્વા ૯ ૧૯ (છસો રિંગનીસ) ના સમયગાળાની સમાપ્તિ રાજા અજન્ના રાજકીય સુવિત્રી યુગમાં ભારતની હિમાલય પર્વતમાળગોનો ઉત્તરપ્રદેશ કોળી પ્રાર્થના ‘કવિતાઓ. ગુપ્ત યુગમાં સમ્રાટ અશોકના લગ્ન દેવદાના કોળી રાજાની રાજકુંવરી ‘શ્રી દેવી’ સાથે અવસાર. કોળી સમાઈ જમાઈ સમૂહ અશોકના જગતના રાજકીય ઇતિહાસ કોળી વિધીનું નામ રોશન.

સમ્રાટ અશોકના અવસાન પછી, સમ્રાટ અશોકના દ્વિશ્ર્ધાની હત્યા, ઇ.એસ. પૂર્વ ૧૮૭ માં ‘પુષ્પમિત્રંગંગ’ રાજા બન્યો. પુષ્ટિમિત્રંગ ધર્મ ધર્મ ધર્મ લુંટારાઓ સાથીદાર અને કોળી સમાપ્ત થાય છે છેલ્લા શત્રુ. પુષ્પમિત્રંગે કોળી લોકોનું ઘર, દેવળ, ધર્મગુરુ ઇન્દ્રિય અગ્રે લગાડી અસ્તિત્વના કેદમાં. રામગમની રાજધાની મહેલો તોડી ખંડેર કઠેડ, પુષ્પમિત્રશ્રણ સમાજ, આર્થિક, ધર્મિક અને રાજકિય અત્યાચારી હેરાન પરેશાન કોળી સમાજના લોકો રામગૃહ અને નેપાળ સ્થાનેરીયાઓ જ્યાં સલામત સ્થળે જ ભગીને ગયા હતા.

જીવંત બાઘા ભાગીમળેલા કળી લોકો ભારત દેશમાં કશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ફિલાઇ ગયા. પુષ્પમિત્રશંગે કોળી સમાજની કોમી એકતા પર વજાઘાત. કોમી એકતા સાધી શકાઈ નહીં. વેરવિખેર ગયેલ કોળી સમાજમાં ક્યારે ‘નેત્રત્વ’ હોય છે. રાજા અને સંપર્કો કોઈ કુંવળી સ્તરે નથી રહેતા, જ્યાં ‘રાજનિંગ’ સમય અને સંપર્ક ક્યાં સુધી આવે છે? ઉપલી કોમના સ્વામી રાજક્રેનિઝના સમાવિષ્ટ સંબંધો ‘સામાજિક અંતર’ પણ વધતા જતા ખાતામાં હતા.

કોળી સમાપ્ત રાજકીય ઇતિહાસ જોતા, ઇ.એસ. ૮૭ ૧૮૭ થી ઈ.સ. ૧૯૦૫ સુધી રાજકીય પક્ષનો રાજકીય પરિણામ કોઈ સ્થળે નથી. ઈ.એસ. ૧૯૦૫ પછીની સંખ્યા અને સાધનસંપન્ન કોળી પ્રોજેટલી કોમિના રાજકિત્સો સાથેના સબંધોનો વિકાસ. ઈ.એસ. ૧૯૧૦ પછીની ગાંધીવાદી કાર્યકર્તા ગુજરાતની કોળી સમાજની સમાજના નામકરણ રાજકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવાનું શરૂ થયું. સમાજ સુધારણા પ્રાર્થના માટે ‘કોળી પરિણામ’ સમાપ્તિ શરૂ થાય છે.

‘કોળી પરિષદ’માં કોળી સમાજ માટે રચનાત્મક કામચલાઉ શુભ શરૂઆત થઈ. આ અગત્યની કાલી સમાજ દ્વારા કોઈ રાજકીય આદેશો દર્શાવતા નથી, પરંતુ ‘કોળી પરીષદ’ના પરિણામ રૂપે ઘણા બધા રાજકીય રાજકીય વાતો કરવામાં આવે છે.

ઈ.એસ. ૧૯૪૦ પછી કોળી સમાપ્તિ આર્થિક રીતે સદ્ધુસો રાજ્શનમાં વધુ સક્રિય લાકડાંઓ. ઈ.એસ. ૧૯૪૭ માં દેશ આઝાદ થયા. આઝાદી પછીના રાજકીય પક્ષો, દેશના વિવિધ રાજકીય પક્ષો કોળી સમાજની જનસંખ્યા બળતણ લાભો પ્રારંભ

છે. કોળી સમાપ્તિ શાહુઅર્સ, કેન્દ્રિય શાખાઓ અને શિક્ષિતો જ્ઞાતિપંચમાં અગ્રસર રહેવા લાધારો. ઈ.એસ. ૧૯૬૪ પછીની પંચાયતી રાજની શરૂઆત, રાજકીય વાર્તાની વસાહત આવવા પછીની સમાપ્તિ, ગ્રામ પંચાયત, છાવણી પંચાયત અને ચૂંટણી પંચાયત સરપંચ-પ્રમુખ સંપાદક જેવા હોદ્દા માટેના લગ્ન શરૂ થયા. ‘જનસંજન બળતણ’ એ દરેક વર્ગના દરેક પરિવારોની સરસ સફળતા મળે છે. પંચાયત લેવલે સંગીન સફળતા પછી ધરે દુર કોળી સમાવિષ્ટ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર સહકારી મંડળીઓ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, દૂધ મંડળીઓ, પિયત મંડળી, કોટન મંડળી, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, વિવિધ કાર્યક્રમો. ગ્રામીણ વિસ્તારની સ્થિતિઓ ફક્ત ઘણા કોમનો જજ છે, તે ઇજારાશાહીમાં કોળી કોમના ભૂસો ભાગ પદ્વોક છે. ઇ .સ .૧૯૬૫ પછી કોળી સમાજમાં ‘જ્ઞાતિ સંગઠન’ના નામ નવો રાજકીય ઇતિહાસ શરૂ થયો.

‘જનસંજન બળતણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે’ વિષ્ણુ અનુભવ થાય છે અને ‘લોક વિસ્ફોટ’ પણ કોળી સમાવિષ્ટ નિરીક્ષણો નોંધણી શરૂ કરે છે. શીર્ષકક્ષાની રાજકીય સફળતાના ભાગરૂપે ઇ.એસ. ૧ ગુજરાત માં ગુજરાતના કોળી સમાજના સભ્યો છે. આટલીની રાજકીય સફળતા અને સૌથી વધુ ‘જનસંબંધ બળતણ’માં સમસ્ત કોળી સમાજના “કોળી કોમનો મિનિસ્ટર” ત્વરિત બન્યા. આખરે ગુજરાતના રાજકીય પક્ષો કોલી કોમિનિ મિનિસ્ટર ‘બનાવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તે સમયે કર્મી રાજકીય રાજસ્થાન સ્થાન અને બાનવટવટકા’ સંપાદક પદ ‘અને’ રાજસ્થિત પદ ‘પણ હાંસલ થયા હતા.

વિવિધ સમાજની કળી સમાજની રાજકીય વર્ચસ્વ ફરી એકવાર શરૂ થાય છે. “અખંડ કોળી ‘શબ્દોનો કોળી કોમના સમુદાયનો રાજકીય વર્ચસ્વ, ગુજરાતના રાજકારણમાં બહુ અસર થાય છે. ગુજરાત વિજક્ષણની સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની પંચીસ બારોકો, દક્ષિણ ગુજરાતની બાર બારોકો પર કળી સમાપ્તિ મતો (વોટ) નાશિક સાબિત થાય છે. એક અંદાજ મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં ચુસ્ત સમયગાળાની સંખ્યા (ઇ. સ. ૨૦૧૨ ના વર્ષો અંદાજ મુજબ) સવા મુસાફરીની ઘટના છે.

આર્ટિફિશ હરિફાઈના રાજકારણમાં કોટિ સમાપ્તિ આટલી કેસ. આંકડાકીય અવધિ અવની કોઈ પણ રાજકીયક્ષેત્ર પાલવે નથી. અગ્રણી સમાચારો પણ આ વાર્તાનો લેખ પ્રકાશિત થાય છે. આટલી વિરાટ વાતો, એક નાની ખાનગી વાતો… કોળી સમાજની ‘વિવિધતા’ના ઝેર સંપાદક જગતની વાતો નથી. અલગતાવાદી રાજકારણી નિવારણ અખંડ કોળી સમાજની પેટા જ્ઞાતિની એકતા પર અતિશય તિરૃદ પાટી દીધી છે.

દરેક રાજકીય પક્ષો, સમાજનું ‘બેંક બેંક બેંક રાજકારણ’ કૃષિ કાર્ય પૂર્વા પૂર્તિમિત્રંગે કોળી સમાજની કોમી એકતા પર જાગૃત છે. આ વઘાટ પર નમક (મીઠું) ભભરાયની કામચલાઉ સ્થિતિ દરેક રાજકીય પક્ષો. હવે તમામ અગ્રણી રાજકીય પક્ષોની ચૂંટણી એક સીટ ઉપર, કોળી સમાજની, કોળીની કોળી ”ઘટનાવરને ટિકિટ જમા કરો, કોળી સમાજની એકતાનું નામકરણ મહાભયંકર રાજકારણનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે.

વર્તમાન સમયગાળો કાંકરીઉદિરાહલ રાજકારણ સ્પર્ધા કોઈ રાજકીય પક્ષી કળી રાજકીય આગેવાન જો “પહેલા સમાજ, પછી રાજકીય પક્ષ’ની સુચિ અપનાવે, તો સંતોષ સમાજની એકતા ‘અખંડ’ નજીક. એકવાર “અખંડ કોળી સમાજ” હોય, પણ કોઈ વંશીય સમાજની વાત નહોતી, સ્વતંત્રતા ‘રાજકીય પક્ષ’ ની સ્થાપના સુશીલતા આવતી કાલે…. તો પછી રાજ્ય સરકારી રાજકીય પક્ષો રાજગાદી ‘રાજગાદી’ પર કોઈ સંભાવના નથી.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *